Novinky roku 2017

Novinka!

Od 1. čtvrtletí 2017 budeme nabízet řadu detektorů řady FM bez "manuálního nastavení". Toto rozhodnutí je výsledek několikaleté zkušeností nás a našich zákazníků, že "ruční nastaveni " ne vždy umožnuje optimální nastavení detektoru.

Nastavení detektoru bude prováděné pouze přes USB a RS-485 rozhraní, stejně jako nastavení s použitím bezdrátového přenosu přes Bluetooth  z pomocí mobilních zařízení se systémem Android (na objednávku ).

Nastavení detektoru za pomocí softwaru umožňuje zvolit optimální provozní parametry v podmínkách konkrétního místa pro každou sub zónu.

Jestli dřív z "ručním nastavením" citlivost lze bylo změnit pouze současně u všech sub zón najednou, to teď nastavení za pomocí softwaru umožňuje nastavit vlastní hodnotu citlivosti pro každou sub zónu.


Komutační modul KMFM pro integrace a spolupráce čidel řady FM se CCTV a jinými zabezpečovacími systémy.


Modul připojuje se k MW čidlu řady FM přes rozhráni RS-485 a zajišťuje převod digitální informace o poplachu v jakékoliv z 12 zón čidla v fyzické spínáni poplašného relátka.  Každé digitální zóně odpovídá jedné relé. Relé muže byt jak NO tak i NC. Nastavuje se manuálně. Pro galvanické odděleni propojených systém od modulu používají se foto relé. Možnost připojeni jakéhokoliv zařízeni ovládaného za pomoci poplašných vstupů.

Technické parametry:

Počet zón/relé : - 12

Relé: fotoelektrické

Stav relé: NO/NC

Možnost nastaveni stavu relé: Ano

Nastaveni ID připojeného čidla: Ano

Vstupní rozhráni: RS-485

Napájení: 9-24 V

Od nového roku do České Republiky začaly dodávat nové modely mikrovlnných přístrojů. Především je to mikrovlnná bariera Forteza-500, Forteza-200 neo, Forteza-10 neo, Forteza-50 neo, FMW-3PC, FMW-3/1PC, FMW-3/2 PC, FM-30/60/84 (24), FM-30BT. Nové přístroje podporuji nastaveni a ovládáni přes počítač a čidla i bariery z označením BT (bluetooth) umožnuji bezdrátové nastaveni a kontrolu. Je to obrovská výhoda pro techniky které dřív musely pokaždé otvírat krytku přístroje kvůli kontrole nastaveni. 


Mikrovlnné bariery Forteza-500/300/200/100/500 new (BlueTooth)

      

 Forteza-500/300 new                    Forteza-200/100/50 new
Moderní mikrovlnné bariery nové generace. Digitální zpracováni signálu, bezdrátové ovládáni přes BlueTooth. SW pro nastaveni.


Mikrovlnné bariery FMW-3PC, 3/1PC, 3/2PC new

    

FMW-3-300PC/ FMW-3-200PC         FMW-3/1PC                            FMW-3/2PC
Moderní mikrovlnné bariery nové generace. Digitální zpracováni signálu. SW pro nastaveni.

Mikrovlnná čídla FM-30/60, FM-30(24), 60(24), 84(24), FM-30BT, FM-30(24)BT, 60(24)BT, 84(24)BT 

       

FM-30                                      FM-60                                    FM-84Mikrovlnné čidla nové generace. Digitální zpracovaní signálu, možnost nastaveni přes BlueTooth, nová pracovní frekvence: 24 GHz.