Mikrovlnná čidla řady FM-30

FM-30

MW čidla řady FM-30 jsou určené  k ochraně úseků perimetru, kde je používání MW barier FMW nebo Forteza je obtížné nebo nemožné, takový jako slepé uličky, zablácené oblastí, rokle, skladovací prostory, tunely, mosty, nadjezdy, apod.

Princip: detektor má jednu elektronickou řídící jednotku, přijímací - vysílací anténu která se nachází v jedním krytu. Vysílač detektoru vysílá rádiové vlny, modulovaný signál lineárně frekvenčně. Přijímač detektoru detekuje úroveň odraženého signálu. Když přijímač detektuje změny signálu vlivem Dopplerova efektu odražené od pohybujících objektů v oblasti detekční zóny – generuje signál  Poplach.

Nastavení MW čidla lze provést:

- Ručním nastavením ovladačů umístěných přímo na detektoru;

- Pomocí přenosného počítače (operační systém Windows) přes USB;

- Pomocí tabletu nebo smartphonu (Android OS) přes bezdrátové rozhraní Blutooth;

- Dálkově , přes rozhraní RS-485.

Specializovaný software zjednodušuje uvedení detektory do provozu, a co je nejdůležitější, umožnuje správné nastavení jejich parametrů.

Rozdělení detekční zóny 12 sub zón umožňuje nastavení citlivosti pro každou z nich zvlášť. V každé sub zóně jze nastavit její úrovně zesílení signálu a prahových hodnot alarmu, které mohou být upraveny pro specifické podmínky nebo frekvenčního rušeni detektoru na místě.

Vyrovnání citlivost po celé délce detekční zóny vám umožní jasně definovat její  hranice, a zvýšit odolnost proti rušení od pohybu osob a vozidel mimo detekční zónu. To je hlavní a nejvíce významný rozdíl lineárních detektorů ( barier) od  detektorů  z principem Doppler.

Detektor umožnuje vypnuti jedné nebo několika sub zón. Vypnutím sub zón lze zorganizovat úseky z volným pohybem v samotné detekční zóně detektoru. Chcete-li zlepšit odolnost proti rušení se doporučuje se vypnuti nepoužívaných sub zón.

Deaktivace první sub zóny zvyšuje odolnost proti rušení od deště, sněhu, mlhy, blesku, malých zvířat a vegetace. Při použití detektorů na ulici, aby se snížilo vliv srážek, lze použít ochranný přístřešek .

Detektor FM-30 a FM-30 (24) má 5 frekvencích liter, což eliminuje rušení od sousedních detektorů. To umožňuje použití detektorů v těsné blízkosti u sebe, jako je například hangáry, sklady atd.


FM-30(24)

MW detektory FM-30(24) na rozdíl od FM-30 používají pracovní frekvence 24,15 GHz. Tato změna zvýšila odolnost čidla proti různým průmyslovým rušením, umožnila nabídnout ještě dvě varianty detekční zóny což rozšířilo využiti MW čidel v případech hodně komplikovaných perimetrických objektech.