Mikrovlnné bariery řady FMW

Mikrovlnné bariery řady FMW už vice než 10 let starají se o bezpečnost objektů v různých regionech světa a ukázaly se jak spolehlivý přistroj který nerozhodí ani teploty od +60 do -50, extrémní vlhkost, a ni déšť ani sněženi. Na objektech v Česku ještě do dnes slouží bariery které býlí instalované ještě před 8 lety.

Detektory se používají k ochraně přímých úseků perimetru objektu. Jsou to objekty jako: průmyslové areály, letiště, armádní základny, elektrárny, soukromé domy a jiné objekty.

Princip práce MW barier je založen na vytvoření mezi vysílačem a přijímačem neviditelné detekční zóny. Když narušitel vstoupí do této zóny, přijímač detekuje změnu v MW detekčním pole a generuje alarmový signál.

Vzhledem k dlouhodobé statistice  provozu těchto detektorů, můžeme konstatovat, že mají vysokou detekční schopnosti, dobrou odolnost proti rušení, snadnou instalaci a konfiguraci, a nevyžaduje významné investice do jejich sezónní údržby.

Detektory jsou odolné vůči dešti, sněhu, mlze, blesku, mrazu, slunečnému záření, vlivu od vedení vysokého napěti (do 500 kV), vegetace, menších ptáků a zvířat.

Široká škála modelů s různými dosahy umožňuje zvolit nejlepší možnosti pro ochranu perimetru v různých klimatických podmínkách.

Řada FMW nabízí možnosti ovládat detektory a dostávat poplašné zprávy s použitím moderních rozhráni RS-485 a USB. Ale zůstává i možnost tradičního způsobu: nastavovaní  za pomoci měřáku a poplašnou zprávu dostávat od kontaktu poplašného relé. Tato moznost dělá detektory snadno kompatibilními s mnoha moderními integrovanými systémy ochrany a běžně používanými ústřednami EZS .

Detektory jsou řízené procesorem, který využívá nejnovější a nejefektivnější algoritmy.

MW FMW jsou efektivní detektory pro ochranu různých objektů.

Nejjednodušší kontrola konfigurace detektoru a umístěni kontrolních a ovladačích prvků přímo na přijímači nevyžaduje vysoce kvalifikovaný personál a speciální vybavení. Pro úpravu a nastavení MW FMW v klasickém provedeni stačí šroubovák a voltmetr.