Mikrovlnné bariery řady Forteza

Mikrovlnné bariery řady Forteza v nabídce firmy už vice než 6 let a od té doby jsou nejžádanější MW bariery. Díky použiti MW prvků pracujících na 24 GHz a parabolickým anténám bylo dosaženo výjimečných parametrů detekčního pole. Šírka detekčního pole na délce 200 metru je jenom 1 -1,5 široka. Což dává možnost zabezpečit i té objekty u kterých nebyl dostatek volného prostoru na použiti MW barier řady FMW.

Detektory se používají k ochraně přímých úseků perimetru objektu. Jsou to objekty jako: průmyslové areály, letiště, armádní základny, elektrárny, soukromé domy a jiné objekty.

Princip práce MW řady Forteza je stejný jako i  barier řady FMW a je založen na vytvoření mezi vysílačem a přijímačem neviditelné detekční zóny. Když narušitel vstoupí do této zóny, přijímač detekuje změnu v MW detekčním pole a generuje alarmový signál. Detektory jsou řízené procesorem, který využívá nejnovější a nejefektivnější algoritmy.

Vzhledem k dlouhodobé statistice  provozu těchto detektorů, můžeme konstatovat, že mají vysokou detekční schopnosti, dobrou odolnost proti rušení, snadnou instalaci a konfiguraci, a nevyžaduje významné investice do jejich sezónní údržby.

Detektory jsou odolné vůči dešti, sněhu, mlze, blesku, mrazu, slunečnému záření, vlivu od vedení vysokého napěti (do 500 kV), vegetace, menších ptáků a zvířat.

Široká škála modelů s různými dosahy od 50 do 500 metru umožňuje zvolit nejlepší možnosti pro ochranu perimetru v různých klimatických podmínkách.

Řada Forteza nabízí možnosti ovládat detektory a dostávat poplašné zprávy s použitím moderních rozhráni RS-485 a USB. Ale zůstává i možnost tradičního způsobu: nastavovaní  za pomoci měřáku a poplašnou zprávu dostávat od kontaktu poplašného relé. Tato moznost dělá detektory snadno kompatibilními s mnoha moderními integrovanými systémy ochrany a běžně používanými ústřednami EZS . Nejjednodušší kontrola konfigurace detektoru a umístěni kontrolních a ovladačích prvků přímo na přijímači nevyžaduje vysoce kvalifikovaný personál a speciální vybavení. Pro úpravu a nastavení MW Forteza v klasickém provedeni stačí šroubovák a voltmetr.